Προκηρύξεις

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Γενικού Νοσοκομείου - Λήμνου.

Περισσότερα


Πρόσκληση της Ηλιακτίδας-ΑΜΚΕ για την σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018. 

Περισσότερα


Back to Top